×
ESC
Allow notifications and receive property updates from Dot Property

រយះពេលនិងលក្ខខណ្ឌ

សេចក្តីណែនាំ

ក្រុមហ៊ុន អចលនទ្រព្យដត អិលធីឌីជាម្ចាស់និងអ្នកចេញផ្សាយរបសស់dotproperty-kh.com. រយះពេលនិងលក្ខខណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់របស់អ្នកនៃdotproperty-kh.com គេហទំព័រ.

យើងផ្តល់យោបល់អោយអ្នកអានរយះពេលនិងលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារវាមាននូវព៌តមានសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកពេលប្រើប្រាស់ dotproperty-kh.com គេហទំព័រ.

dotproperty-kh.com មិនមែនជាភ្នាក់ងារឬអ្នកអភិវឌ្ឍទេ យើងមិនគិតប្រាក់កម្រៃជើងសារទេ។ យើងផ្តល់នូវទម្រង់ដោយផ្តល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ភ្នាក់ងារ អ្នកអភិវឌ្ឍនិងអ្នកផ្សព្វផ្សាយជាមួយគ្នា។ ពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ទម្រង់ទាក់ទងលើគេហទំព័ររបស់យើងសម្រាប់អចលនទ្រព្យដែលអ្នកកំពុងធ្វើការស៊ើបសួរ យើងនឹងផ្ញើរព៌តមានលំពិតរបស់អ្នកទៅភ្នាក់ងារឬអ្នកអភិវឌ្ឍដែលពាក់ព័ន្ធ។ ពេលដែលការស៊ើបសួរដំបូងនេះបានកើតឡើង យើងមិនទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកនិងភាគីនោះទេ។.

ពីចំណុចនេះទៅនិងគោលបំណងនៃឯកសារនេះ “យើង", "របស់យើង", "យើង"សំដៅទៅលើគេហទំព័រ, dotproperty-kh.com និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ បុគ្គលិក មន្រ្តី ភ្នាក់ងារ សាខាឬភាគីតំណាងរបស់វា .

ដោយការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ dotproperty-kh.com ឬដោយការចុះកុងត្រាសម្រាប់សេវាកម្មជាមួយ dotproperty-kh.com អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកបានអាន យល់និងព្រមចំពោះរយះពេលនិងលក្ខខណ្ឌដែលបានដាក់ចេញ.

គោលនយោបាយឯកជនមួយត្រូវបានរៀបចំជាឯកសារនិងស្វែងរកឃើញក្នុងគេហទំព័រ.

អេកាតព្វកិច្ចប្រើប្រាស់

 • ជាអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រ អ្នកទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការឆែកមើលព៌តមានលំអិតអោយបានត្រឹមត្រូវនិងរក្សាដំបូន្មានចាំបាច់ដូចដែលបានតម្រូវ.
 • មានតែផ្សព្វផ្សាយអចលនទ្រព្យទេដែលអាចមានសម្រាប់ការទិញឬជួលថ្មីៗនេះក្នុង Cambodia.ការពិពណ៌នានិងរូបភាពអចលនទ្រព្យត្រូវទាក់ទងជាមួយអចលនទ្រព្យដែលបានចុះបញ្ជី។ ព៌តមានដែលយល់ច្រលំ បន្លំឬខុសទាំងអស់និងត្រូវដកចេញ.
 • អ្នកត្រូវដកអចលនទ្រព្យដែលត្រូវបានលក់ឬចូលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការជួលចេញក្នុងរយះពេល៧ថ្ងៃ.
 • ត្រូវអោយប្រាកដថាអ្នកមិនបានផ្សាយចេញអ្វីមួយដែលអាចត្រូវបានទទួលថាខុសច្បាប់ បង្ខូច បន្លំ យល់ច្រលំឬអ្វីមួយដែលបានការពារដោយរក្សាសិទ្ធិដែលអាចបកអាក្រាតdotproperty-kh.com ទៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវ ផ្លូវច្បាប់ឬអ្វីដទៃទៀត.
 • ការផ្សព្វផ្សាយគួរតែស្របច្បាប់ សមរម្យនិងការពិត។រាល់ការផ្សព្វផ្សាយគួរតែត្រាប់តាមជាមួយ Cambodia ការផ្សព្វផ្សាយស្តង់ដានិងច្បាប់នៃ Cambodia.
 • រាល់អ្នកផ្សព្វផ្សាយ ភ្នាក់ងារនិងអ្នកអភិវឌ្ឍគួរតែមានក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់មួយចាត់ចែងក្នុងCambodia ឬក្រៅប្រទេសនិងសិទ្ធិធ្វើការក្នុង Cambodia.
 • រាល់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់មានទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការឆែកការផ្សព្វផ្សាយនិងការចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវក្នុងការផ្សាយចេញនិងត្រូវតែបញ្ជាក់យើងដោយអ៊ីម៉ែលប្រសិនបើមានការរអាក់រអួលត្រូវបានរកឃើញ .
 • ការយល់ព្រមរបស់អ្នកគឺសម្រាប់តែអ្នកហើយអ្នកមិនត្រូវបញ្ចូលអចលនទ្រព្យសម្រាប់ភ្នាក់ងារដទៃ អ្នកលក់ឯកជនឬអ្នកអភិវឌ្ឍដទៃដោយគ្មានការសរសេរយល់ព្រមពីdotproperty-kh.com.
 • ការយល់ព្រមនីមួយៗសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ភ្នាក់ងារតែមួយប៉ុណ្ណោះ។ ការិយាល័យភ្នាក់ងារនីមួយៗតម្រូវអោយមានការយល់ព្រមរៀងខ្លួននិងដោយឡែក.
 • ការយល់ព្រមនីមួយៗសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍមួយ។ អ្នកអភិវឌ្ឍមួយតម្រូវអោយទិញការយល់ព្រមមួយក្នុងមួយការអភិវឌ្ឍ.
 • ព៌តមានលំអិតពីជំនួញរួមមានទម្រង់រូបភាព អាស័យដ្ឋាននិងលេខទូរស័ព្ទត្រូវត្រឹមត្រូវគ្រប់ពេលវេលា.

ប៊ី អ្នកទទួលស្គាល់ថា

 • យើងរក្សាសិទ្ធិត្រួតពិនិត្យឬរិះគន់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលចូលរូមមាតិកាលើគេហទំព័ររបស់យើង ទោះបីជាយើងគ្មានកាតព្វកិច្ចធ្វើដូច្នេះក្តី.
 • បញ្ហាបច្ចេកទេសនិងប្រព័ន្ធមិនមែនជាទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងទេតែយើងនឹងព្យាយាមរក្សាការដាច់អោយតិចបំផុត.
 • អ្នកមានទំនួលខុសត្រូវសម្រាប់សន្តិសុខនិងបូរណភាពព៌តមានរបស់អ្នក
 • ការបញ្ជូនព៌តមានពីអ៊ីនធឺណែតមួយអាចមានភាពរអាក់រអួលនិងពន្យា
 • យើងមិនទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការបាត់បង់ឬខូចខាតណាមួយដែលបង្កឡើងដោយ:
  • ភាពរអាក់រអួល មិនត្រឹមត្រូវឬលុបចោលក្នុងការចេញផ្សាយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ.
  • ការបរាជ័យក្នុងការផ្សាយចេញការផ្សព្វផ្សាយមួយលើកាលបរិច្ឆេទមួយឬច្រើនត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយអ្នកផ្សព្វផ្សាយ.
 • យើងរក្សាសិទ្ធិដកចេញ ផ្អាកឬប្តូរតំណែងនៃការផ្សព្វផ្សាយឬការចុះបញ្ជីនៅពេលណាមួយ.
 • យើងរក្សាសិទ្ធិធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នលើការផ្សព្វផ្សាយឬការចុះបញ្ជីដែលយើងគិតថាចាំបាច់.
 • យើងរក្សាសិទ្ធិបង្កើនការយល់ព្រមឬអត្រានៃការផ្សព្វផ្សាយនៅពេលណាមួយដើម្បីប្តូររយះពេលកុងត្រា។ ក្នុងករណីនេះ អ្នកនឹងមានជម្រើសរំសាយ.

ស៊ី. កិច្ចព្រមព្រៀង ការបន្ត ការផ្អាកឬការបញ្ចប់សេវាកម្ម

 • កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានក្នុងកន្លែងសម្រាប់រយះពេលកុងត្រារបស់អ្នក.
 • យើងអាចបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅពេលណាមួយដោយមិនកំណត់.
 • យើងអាចផ្អាកគណនេយ្យរបស់អ្នកហើយដកចេញព៌តមានការចុះបញ្ជីរបស់អ្នកជាបណ្តោះអាសន្នឬរហូតប្រសិនបើ:
  • អ្នកបរាជ័យក្នុងការបង់ប្រាក់នៅកាលបរិច្ឆេទដែលយើងបានកំណត់
  • អ្នករំលោភលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់យើង
  • អ្នកផ្តល់សំភារះមិនត្រឹមត្រូវឬយល់ច្រលំ
  • អ្នកបញ្ចូលក្នុងការទូទាត់ឬរដ្ឋបាល
 • កុងត្រានឹងបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិជាមួយនឹងរយះពេលនិងលក្ខខណ្ឌដូចដែលបានព្រមព្រៀង ប្រសិនបើមិនមានការព្រមព្រៀងដាច់ដោយឡែកត្រូវបានដាក់ក្នុងកន្លែង

អ៊ី. បណ្តាញនិងភាគីទីបី

 • dotproperty-kh.comបណ្តាញទៅគេហទំព័រភាគីទីបីមិនអាចគ្រប់គ្រងឬទំនាក់ទំនងមកយើងបានទេ។ ដូច្នេះយើងមិនមានទំនួលខុសសម្រាប់មាតិកាឬព៌តមានរបស់ពួកគេដែលពួកគេផ្គត់ផ្គង់dotproperty-kh.comបង្ហាញការផ្សព្វផ្សាយពីអ្នកផ្សព្វផ្សាយគេហទំព័រនិងមិនមានទំនួលខុសត្រូវសម្រាប់ព៌តមានយល់ច្រលំឬមិនត្រឹមត្រូវមួយចំនួនដែលផ្តល់ដោយអ្នកផ្សព្វផ្សាយភាគីទីបី.
 • អ្នកផ្សព្វផ្សាយមិនអនុញ្ញាតអោយផ្សាយពីខ្លួនឯងឬបន្ថែមបណ្តាញផ្ទាល់ទៅគេហទំព័រផ្ទាល់របស់ខ្លួនឬអ្នកដទៃនៅទីណាមួយទេdotproperty-kh.com,ប្រសិនបើមិនមុនការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរត្រូវបានផ្តល់ដោយមន្ត្រីក្រុមហ៊ុន.

អេហ្វ. ទូទៅ

 • យើងអាចប្តូររយះពេលនិងលក្ខខណ្ឌនៅពេលណាមួយដោយមិនកំណត់.
 • ប្រសិនបើយើងមិនប្តូររយះពេលនិងលក្ខខណ្ឌ យើងនឹងផ្សាយចេញលើគេហទំព័រក្រោមបណ្តាញនេះ, https://www.dotproperty-kh.com/terms

រយះពេលនិងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនិងការពាក់ព័ន្ធកុងត្រានិងកាលវិភាគការបង់បង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូលរវាងអ្នកនឹងយើង។ប្រសិនផ្នែកណាមួយនៃរយះពេលននិងលក្ខខណ្ឌមិនអាចអនុវត្ត ដូច្នេះផ្នែកជាក់លាក់នឹងមិនអនុវត្ត ប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅសល់ពីក្នុងរយះពេលនិងលក្ខខណ្ឌនឹងត្រូវអនុវត្ត