រាជធានី​ភ្នំពេញ
សម្រាប់ទិញ (2 unit) Starting from $ 69,999
  • Floor

    32

About The penthouseresidence

The penthouseresidence គឺ​ជា​គម្រោងខុនដូ. This condo has 32 floorsThe penthouseresidence មាន​ខុន​ដូ​បន្ទប់​គេង​ 1 បន្ទប់​គេង​2 និងបន្ទប់​គេង​ 2។ The penthouseresidence at រាជធានី​ភ្នំពេញ has the following facilities: ចំណត.

Features

  • ចំណត

Room types / prices

There are 2 ខុនដូ for ទិញ in The penthouseresidence available from $69,999 to $299,000។
ប្រភេទ
Size
Average price
1 បន្ទប់គេង
34 ម៉ែត្រការ៉េ.
សម្រាប់ទិញ: $ 69,999 (1 unit)
no units for rent
2 បន្ទប់គេង
95 ម៉ែត្រការ៉េ.
សម្រាប់ទិញ: $ 299,000 (1 unit)
no units for rent


តម្លៃ ទំហំ ម៉ែត្រការ៉េ តម្លៃ បន្ទប់គេង
$ 69,999
34 ម៉ែត្រការ៉េ
$ 2,059 / ម៉ែត្រការ៉េ 1     1 Contact seller
Unit detail
$ 299,000
Penthouse Residence (Aeon1) 永旺1前面 公寓
94.5 ម៉ែត្រការ៉េ
20 ជាន់
$ 3,164 / ម៉ែត្រការ៉េ 2     1 Contact seller
Unit detail