រាជធានី​ភ្នំពេញ
សម្រាប់ជួល (3 unit) Starting from $ 350
  • Floor

    14

About Diamond One

Diamond One គឺ​ជា​គម្រោងខុនដូ. This condo has 14 floorsUnits range from studio។ Diamond One at រាជធានី​ភ្នំពេញ has the following facilities: កន្លែង​ហាត់​កីឡា និង អាង​ហែល​ទឹក​.

Features

  • កន្លែង​ហាត់​កីឡា
  • អាង​ហែល​ទឹក​

Room types / prices

There are 3 ខុនដូ for ជួល in Diamond One available from $350 to $800 (based on 1 year rental term)។
ប្រភេទ
Size
Average price
Studio
45 ម៉ែត្រការ៉េ.
no units for sale
សម្រាប់ជួល: $ 350 (3 unit)


តម្លៃ ទំហំ ម៉ែត្រការ៉េ តម្លៃ បន្ទប់គេង
តម្លៃ ទំហំ បន្ទប់គេង
ទាក់ទងសម្រាប់តម្លៃ / ខែ
-
16 ជាន់
Studio     1 Contact seller
Unit detail
$ 350 / ខែ
45 ម៉ែត្រការ៉េ
11 ជាន់
Studio     1 Contact seller
Unit detail
$ 800 / ខែ
-
Studio Contact seller
Unit detail