រាជធានី​ភ្នំពេញ
សម្រាប់ជួល (1 unit) Starting from $ 1,200
  • Floor

    6

About 240 makes living a plea sure

240 makes living a plea sure គឺ​ជា​គម្រោងខុនដូ. This condo has 6 floors240 makes living a plea sure មាន​ខុន​ដូ​បន្ទប់​គេង​ 6 បន្ទប់​គេង​2 និងបន្ទប់​គេង​ 6។ 240 makes living a plea sure at រាជធានី​ភ្នំពេញ has the following facilities: ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និង អាង​ហែល​ទឹក​.

240 makes living a plea sure location map

Features

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
  • អាង​ហែល​ទឹក​

គម្រោងផ្សេងទៀតនៅក្បែរ

មានចំនួនផ្សេងទៀតៈ ខុនដូ developments located in the area of 240 makes living a plea sure including:

Room types / prices

There are 1 ខុនដូ for ជួល in 240 makes living a plea sure available from $1,200 (based on 1 year rental term)។


តម្លៃ ទំហំ ម៉ែត្រការ៉េ តម្លៃ បន្ទប់គេង
តម្លៃ ទំហំ បន្ទប់គេង
$ 1,200 / ខែ
ផ្ទះពីរជាន់កាច់ជ្រុងសម្រាប់ជួល
128 ម៉ែត្រការ៉េ
2 ជាន់
6     10 Contact seller
Unit detail