រាជធានី​ភ្នំពេញ
សម្រាប់ទិញ (5 unit) Starting from $ 80,000
  • Floor

    9

About North Park Condominium

North Park Condominium គឺ​ជា​គម្រោងខុនដូ. This condo has 9 floorsUnits range from studio to 2 bedroom។ North Park Condominium at រាជធានី​ភ្នំពេញ has the following facilities: ម៉ាស៊ីនត្រជាក់, កន្លែងញាំសាច់អាំង, សួនលំហែកាយ, ចំណត, សន្តិសុខ, អាង​ហែល​ទឹក​ និង តែននីស.

North Park Condominium location map

Features

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
  • កន្លែងញាំសាច់អាំង
  • សួនលំហែកាយ
  • ចំណត
  • សន្តិសុខ
  • អាង​ហែល​ទឹក​
  • តែននីស

គម្រោងផ្សេងទៀតនៅក្បែរ

មានចំនួនផ្សេងទៀតៈ ខុនដូ developments located in the area of North Park Condominium including:

Room types / prices

There are 5 ខុនដូ for ទិញ in North Park Condominium available from $80,000 to $237,000។
ប្រភេទ
Size
Average price
Studio
-
សម្រាប់ទិញ: $ 125,500 (2 unit)
no units for rent
1 បន្ទប់គេង
86 ម៉ែត្រការ៉េ.
សម្រាប់ទិញ: $ 175,000 (2 unit)
no units for rent
2 បន្ទប់គេង
136 ម៉ែត្រការ៉េ.
សម្រាប់ទិញ: $ 237,000 (1 unit)
no units for rent


តម្លៃ ទំហំ ម៉ែត្រការ៉េ តម្លៃ បន្ទប់គេង
$ 175,000
85.5 ម៉ែត្រការ៉េ
$ 2,047 / ម៉ែត្រការ៉េ 1     1 Contact seller
Unit detail
$ 237,000
136 ម៉ែត្រការ៉េ
$ 1,743 / ម៉ែត្រការ៉េ 2     2 Contact seller
Unit detail
$ 171,000
85.5 ម៉ែត្រការ៉េ
$ 2,000 / ម៉ែត្រការ៉េ 1     1 Contact seller
Unit detail
$ 171,000
-
- Studio Contact seller
Unit detail
$ 80,000
ខុនដូខុនដូខុនដូ - សំរាប់លក់
-
- Studio Contact seller
Unit detail