រាជធានី​ភ្នំពេញ
សម្រាប់ទិញ (2 unit) ទាក់ទងសម្រាប់តម្លៃ
សម្រាប់ជួល (2 unit) Starting from $ 450

About Bali Resort and Apartment

Bali Resort and Apartment គឺ​ជា​គម្រោងខុនដូមួយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​អភិវឌ្ឃ​ឡើង​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​ Bali Resort, Bali Resort and Apartment មាន​ខុន​ដូ​បន្ទប់​គេង​ 1 បន្ទប់​គេង​2 និងបន្ទប់​គេង​ 2។ Bali Resort and Apartment at រាជធានី​ភ្នំពេញ has the following facilities: កន្លែងញាំសាច់អាំង, កន្លែង​ហាត់​កីឡា, សួនលំហែកាយ, ចំណត, ទីធ្លា​លេង​កំសាន្ត, សន្តិសុខ, អាង​ហែល​ទឹក​ និង ​ប្រព័ន្ធ​អុីនធឺណែត​.

Bali Resort and Apartment location map

Features

  • កន្លែងញាំសាច់អាំង
  • កន្លែង​ហាត់​កីឡា
  • សួនលំហែកាយ
  • ចំណត
  • ទីធ្លា​លេង​កំសាន្ត
  • សន្តិសុខ
  • អាង​ហែល​ទឹក​
  • ​ប្រព័ន្ធ​អុីនធឺណែត​

About the developer

Bali Resort has also developed projects such as BALI SCENERY RENT

គម្រោងផ្សេងទៀតនៅក្បែរ

មានចំនួនផ្សេងទៀតៈ ខុនដូ developments located in the area of Bali Resort and Apartment including:

Room types / prices

There are 2 ខុនដូ for ទិញ in Bali Resort and Apartment available
There are 2 ខុនដូ for ជួល in Bali Resort and Apartment available from $450 to $500 (based on 1 year rental term)។
ប្រភេទ
Size
Average price
1 បន្ទប់គេង
70 ម៉ែត្រការ៉េ.
សម្រាប់ទិញ: ទាក់ទងសម្រាប់តម្លៃ (1 unit)
សម្រាប់ជួល: $ 475 (2 unit)
2 បន្ទប់គេង
95 ម៉ែត្រការ៉េ.
សម្រាប់ទិញ: ទាក់ទងសម្រាប់តម្លៃ (1 unit)
no units for rent


តម្លៃ ទំហំ ម៉ែត្រការ៉េ តម្លៃ បន្ទប់គេង
ទាក់ទងសម្រាប់តម្លៃ
Bali Resort and Apartment
57 ម៉ែត្រការ៉េ
- 1     1 Contact seller
Unit detail
ទាក់ទងសម្រាប់តម្លៃ
Bali Resort and Apartment
95 ម៉ែត្រការ៉េ
- 2     1 Contact seller
Unit detail
តម្លៃ ទំហំ បន្ទប់គេង
$ 500 / ខែ
70 ម៉ែត្រការ៉េ
26 ជាន់
1     1 Contact seller
Unit detail
$ 450 / ខែ
70 ម៉ែត្រការ៉េ
22 ជាន់
1     1 Contact seller
Unit detail

ការរាប់ការបង់ប្រាក់កម្ចី

This lisitng provided by Bali Resort The information contained in this listing froms a property advertisement of which dotproperty-kh.com has no control over content contained within furthermore, dotproperty-kh.com, cannot guarantee the accuracy of listing information, linked content or associated resources provided by agencies or developers for the purpose of advertising