រាជធានី​ភ្នំពេញ

About La Vie Residences

La Vie Residences គឺ​ជា​គម្រោងខុនដូមួយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​អភិវឌ្ឃ​ឡើង​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​ Yuen Development Co, Units range from studio។ La Vie Residences at រាជធានី​ភ្នំពេញ has the following facilities: កន្លែងញាំសាច់អាំង, កន្លែង​ហាត់​កីឡា, សួនលំហែកាយ, ចំណត, ទីធ្លា​លេង​កំសាន្ត, សន្តិសុខ, អាង​ហែល​ទឹក​ និង ​ប្រព័ន្ធ​អុីនធឺណែត​.

La Vie Residences location map

Features

  • កន្លែងញាំសាច់អាំង
  • កន្លែង​ហាត់​កីឡា
  • សួនលំហែកាយ
  • ចំណត
  • ទីធ្លា​លេង​កំសាន្ត
  • សន្តិសុខ
  • អាង​ហែល​ទឹក​
  • ​ប្រព័ន្ធ​អុីនធឺណែត​

គម្រោងផ្សេងទៀតនៅក្បែរ

មានចំនួនផ្សេងទៀតៈ ខុនដូ developments located in the area of La Vie Residences including:

ប្លង់គម្រោង

ការរាប់ការបង់ប្រាក់កម្ចី

This lisitng provided by Yuen Development Co The information contained in this listing froms a property advertisement of which dotproperty-kh.com has no control over content contained within furthermore, dotproperty-kh.com, cannot guarantee the accuracy of listing information, linked content or associated resources provided by agencies or developers for the purpose of advertising