4 បន្ទប់គេង Villa សម្រាប់លក់

រាជធានី​ភ្នំពេញ
Sale: $ 170,000
Full description

អត្តសញ្ញាណអចលនទ្រព្យ: 2301634

4 បន្ទប់គេង Villa សម្រាប់លក់ របស់ រាជធានី​ភ្នំពេញ

Villaសម្រាប់លក់ មានបន្ទប់គេង 4 និងបន្ទប់ទឹក 4 ហើយ​​ស្ថិត​នៅ​សង្កាត់ រាជធានី​ភ្នំពេញ។

ការ​ផ្តល់​ជូន​រួម​មាន សួនលំហែកាយ, ចំណត, សន្តិសុខ និង អាង​ហែល​ទឹក​។

Telephone number:
View Phone
Key features
ការ​ផ្តល់​ជូន
  • សួនលំហែកាយ
  • ចំណត
  • សន្តិសុខ
  • អាង​ហែល​ទឹក​
ការរាប់ការបង់ប្រាក់កម្ចី
4 បន្ទប់គេង Villa សម្រាប់លក់ របស់ រាជធានី​ភ្នំពេញ location map
Contact information
Similar properties សម្រាប់លក់
Other searches in រាជធានី​ភ្នំពេញ
ការចុះបញ្ជីនេះត្រូវបានផ្តល់ដោយ NextSpace Inc. The information contained in this listing forms a property advertisement of which dotproperty-kh.com has no control over content contained within. Furthermore, dotproperty-kh.com cannot guarantee the accuracy of listing information, linked content or associated resources provided by agencies or developers for the purpose of advertising.
View Phone