24 បន្ទប់គេង Hotel / Resort សម្រាប់ជួល

Siem Reap
Rent: $ 2,700 / ខែ
24 បន្ទប់គេង Hotel / Resort សម្រាប់ជួល របស់ Siem Reap
Full description

អត្តសញ្ញាណអចលនទ្រព្យ: 2295760

24 បន្ទប់គេង Hotel / Resort សម្រាប់ជួល របស់ Siem Reap

ពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ជួល មានបន្ទប់គេង 24 ហើយ​​ស្ថិត​នៅ​សង្កាត់ Siem Reap។

ការ​ផ្តល់​ជូន​រួម​មាន ម៉ាស៊ីនត្រជាក់, សួនលំហែកាយ, ចំណត, អាង​ហែល​ទឹក​ និង ​ប្រព័ន្ធ​អុីនធឺណែត​។

Telephone number:
View Phone
Key features
ការ​ផ្តល់​ជូន
  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
  • សួនលំហែកាយ
  • ចំណត
  • អាង​ហែល​ទឹក​
  • ​ប្រព័ន្ធ​អុីនធឺណែត​
24 បន្ទប់គេង Hotel / Resort សម្រាប់ជួល របស់ Siem Reap location map
Contact information
Similar properties សម្រាប់ជួល
ការចុះបញ្ជីនេះត្រូវបានផ្តល់ដោយ Daka Kun The information contained in this listing forms a property advertisement of which dotproperty-kh.com has no control over content contained within. Furthermore, dotproperty-kh.com cannot guarantee the accuracy of listing information, linked content or associated resources provided by agencies or developers for the purpose of advertising.
View Phone