17 បន្ទប់គេង ពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ជួល

រាជធានី​ភ្នំពេញ, Doun Penh, Srah Chak
Rent: $ 35,000 / ខែ
( Min. 1 ឆ្នាំ contract )
17 បន្ទប់គេង ពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ជួល របស់ Srah Chak, រាជធានី​ភ្នំពេញ
Full description

អត្តសញ្ញាណអចលនទ្រព្យ: I21610

17 បន្ទប់គេង ពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ជួល របស់ Srah Chak, រាជធានី​ភ្នំពេញ

ពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ជួលទំហំ 330 ម៉ែត្រ​ការ៉េ មានបន្ទប់គេង 17 និងបន្ទប់ទឹក 19 ហើយ​​ស្ថិត​នៅ​សង្កាត់ Srah Chak, Doun Penh។

Telephone number:
View Phone
Key features
17 បន្ទប់គេង ពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ជួល របស់ Srah Chak, រាជធានី​ភ្នំពេញ location map
Contact information
Similar properties សម្រាប់ជួល
ការចុះបញ្ជីនេះត្រូវបានផ្តល់ដោយ PIF The information contained in this listing forms a property advertisement of which dotproperty-kh.com has no control over content contained within. Furthermore, dotproperty-kh.com cannot guarantee the accuracy of listing information, linked content or associated resources provided by agencies or developers for the purpose of advertising.
View Phone