11 បន្ទប់គេង Hotel / Resort សម្រាប់លក់

Siem Reap
Sale: $ 1,500,000
Full description

អត្តសញ្ញាណអចលនទ្រព្យ: RH0049

11 បន្ទប់គេង Hotel / Resort សម្រាប់លក់ របស់ Siem Reap

ពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់លក់ មានបន្ទប់គេង 11 និងបន្ទប់ទឹក 11 ហើយ​​ស្ថិត​នៅ​សង្កាត់ Siem Reap។

ការ​ផ្តល់​ជូន​រួម​មាន ម៉ាស៊ីនត្រជាក់, កាមេរ៉ា​សុវត្តិភាព, សួនលំហែកាយ, ចំណត, សន្តិសុខ និង អាង​ហែល​ទឹក​។

Telephone number:
View Phone
Key features
ការ​ផ្តល់​ជូន
  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
  • កាមេរ៉ា​សុវត្តិភាព
  • សួនលំហែកាយ
  • ចំណត
  • សន្តិសុខ
  • អាង​ហែល​ទឹក​
ការរាប់ការបង់ប្រាក់កម្ចី
11 បន្ទប់គេង Hotel / Resort សម្រាប់លក់ របស់ Siem Reap location map
Contact information
Similar properties សម្រាប់លក់
ការចុះបញ្ជីនេះត្រូវបានផ្តល់ដោយ CS Property The information contained in this listing forms a property advertisement of which dotproperty-kh.com has no control over content contained within. Furthermore, dotproperty-kh.com cannot guarantee the accuracy of listing information, linked content or associated resources provided by agencies or developers for the purpose of advertising.
View Phone