1 បន្ទប់គេង ពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ជួល

រាជធានី​ភ្នំពេញ, Tuol Kouk, Tuek L'ak Pir
Rent: $ 1,600 / ខែ
( Min. 1 ឆ្នាំ contract )
1 បន្ទប់គេង ពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ជួល របស់ Tuek L'ak Pir, រាជធានី​ភ្នំពេញ
Full description

អត្តសញ្ញាណអចលនទ្រព្យ: i21577

1 បន្ទប់គេង ពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ជួល របស់ Tuek L'ak Pir, រាជធានី​ភ្នំពេញ

ពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ជួលទំហំ 400 ម៉ែត្រ​ការ៉េ មានបន្ទប់គេង 1 និងបន្ទប់ទឹក 1 ហើយ​​ស្ថិត​នៅ​សង្កាត់ Tuek L'ak Pir, Tuol Kouk។

Key features
1 បន្ទប់គេង ពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់ជួល របស់ Tuek L'ak Pir, រាជធានី​ភ្នំពេញ location map
Contact information
Similar properties សម្រាប់ជួល
ការចុះបញ្ជីនេះត្រូវបានផ្តល់ដោយ PIF The information contained in this listing forms a property advertisement of which dotproperty-kh.com has no control over content contained within. Furthermore, dotproperty-kh.com cannot guarantee the accuracy of listing information, linked content or associated resources provided by agencies or developers for the purpose of advertising.