1 បន្ទប់គេង ខុនដូ សម្រាប់ជួល

រាជធានី​ភ្នំពេញ
Rent: $ 400 / ខែ
Full description

អត្តសញ្ញាណអចលនទ្រព្យ: 1837442

1 បន្ទប់គេង ខុនដូ សម្រាប់ជួល របស់ រាជធានី​ភ្នំពេញ

ខុនដូ សម្រាប់ជួល មានបន្ទប់គេង 1 និងបន្ទប់ទឹក 1 ហើយ​​ស្ថិត​នៅ​សង្កាត់ រាជធានី​ភ្នំពេញ។

Telephone number:
View Phone
Key features
Details on Barefoot Property

Listing provided by Barefoot Property, . Barefoot Property has 35 other listings.

To view this property or request more detail contact the Agent by Calling or Emailing.

View agents profile page
1 បន្ទប់គេង ខុនដូ សម្រាប់ជួល របស់ រាជធានី​ភ្នំពេញ location map
Contact information
Similar properties សម្រាប់ជួល
Other searches in រាជធានី​ភ្នំពេញ
ការចុះបញ្ជីនេះត្រូវបានផ្តល់ដោយ Barefoot Property The information contained in this listing forms a property advertisement of which dotproperty-kh.com has no control over content contained within. Furthermore, dotproperty-kh.com cannot guarantee the accuracy of listing information, linked content or associated resources provided by agencies or developers for the purpose of advertising.
View Phone