ផ្ទះ សម្រាប់ជួល

រាជធានី​ភ្នំពេញ
Rent: $ 350 / ខែ
Full description

អត្តសញ្ញាណអចលនទ្រព្យ: P-000466

ផ្ទះ សម្រាប់ជួល របស់ រាជធានី​ភ្នំពេញ

ផ្ទះ សម្រាប់ជួលទំហំ 55 ម៉ែត្រ​ការ៉េ ហើយ​​ស្ថិត​នៅ​សង្កាត់ រាជធានី​ភ្នំពេញ។

ការ​ផ្តល់​ជូន​រួម​មាន ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និង សន្តិសុខ។

Telephone number:
View Phone
Key features
ការ​ផ្តល់​ជូន
  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
  • សន្តិសុខ
Details on Century 21 Advanced Property

Listing provided by Century 21 Advanced Property, #31, Preah Suramarith Blvd (268), Sangkat Chaktomu, រាជធានី​ភ្នំពេញ. Century 21 Advanced Property has 10 other listings.

To view this property or request more detail contact the Agent by Calling or Emailing.

View agents profile page
Contact information
Similar properties សម្រាប់ជួល
Other searches in រាជធានី​ភ្នំពេញ
ការចុះបញ្ជីនេះត្រូវបានផ្តល់ដោយ Century 21 Advanced Property The information contained in this listing forms a property advertisement of which dotproperty-kh.com has no control over content contained within. Furthermore, dotproperty-kh.com cannot guarantee the accuracy of listing information, linked content or associated resources provided by agencies or developers for the purpose of advertising.
View Phone