ដី សម្រាប់លក់

Preah Sihanouk
Sale: $ 25,000
ដី សម្រាប់លក់ របស់ Preah Sihanouk
Full description

អត្តសញ្ញាណអចលនទ្រព្យ: 454354

ដី សម្រាប់លក់ របស់ Preah Sihanouk

ដីសម្រាប់លក់ទំហំ 167 ម៉ែត្រ​ការ៉េ ហើយ​​ស្ថិត​នៅ​សង្កាត់ Preah Sihanouk។

Telephone number:
View Phone
Key features
ការរាប់ការបង់ប្រាក់កម្ចី
Details on none

Listing provided by none, St. 205, Phum 01, Sangkat 02, SHV, Preah Sihanouk. none has 1 other listings.

To view this property or request more detail contact the Agent by Calling or Emailing.

View agents profile page
Contact information
Similar properties សម្រាប់លក់
ការចុះបញ្ជីនេះត្រូវបានផ្តល់ដោយ none The information contained in this listing forms a property advertisement of which dotproperty-kh.com has no control over content contained within. Furthermore, dotproperty-kh.com cannot guarantee the accuracy of listing information, linked content or associated resources provided by agencies or developers for the purpose of advertising.
View Phone