ដី សម្រាប់លក់

Pailin
Sale: $ 100,000
Full description

អត្តសញ្ញាណអចលនទ្រព្យ: 1234asdf

ដី សម្រាប់លក់ របស់ Pailin

Prime land 800m from Pailin central market, 800m from the Independance Monument, yet in a very quiet and rural zone right next to Pailin's upscale residential area and on the path to its natural extension.
This land has only 20.2m of road but is nicely shaped in L with a 60x60m square that allows for the construction of a nice house or villa.
Fruit trees will also provide nice and fresh shading with a deep 10x30m water pond to keep a permanent water source, 40m to the always flowing river in case it needs a refill.
Now the last road in the area that is still dirt road, the new road is due very soon and until the road is started this price is negotiable.

Telephone number:
View Phone
Key features
ការ​ផ្តល់​ជូន
  • សួនលំហែកាយ
  • ចំណត
  • ទីធ្លា​លេង​កំសាន្ត
  • ​ប្រព័ន្ធ​អុីនធឺណែត​
ការរាប់ការបង់ប្រាក់កម្ចី
ដី សម្រាប់លក់ របស់ Pailin location map
Contact information
Similar properties សម្រាប់លក់
Other searches in Pailin
ការចុះបញ្ជីនេះត្រូវបានផ្តល់ដោយ Matthieu Lagier The information contained in this listing forms a property advertisement of which dotproperty-kh.com has no control over content contained within. Furthermore, dotproperty-kh.com cannot guarantee the accuracy of listing information, linked content or associated resources provided by agencies or developers for the purpose of advertising.
View Phone