ដី សម្រាប់លក់

Preah Sihanouk, Mittakpheap, Kaoh Rung
Sale: ទាក់ទងសម្រាប់តម្លៃ
ខ្ពស់ជាងគេ
ដី សម្រាប់លក់ របស់ Kaoh Rung, Preah Sihanouk
Full description

អត្តសញ្ញាណអចលនទ្រព្យ: KR01

ដី សម្រាប់លក់ របស់ Kaoh Rung, Preah Sihanouk

ដីសម្រាប់លក់ ហើយ​​ស្ថិត​នៅ​សង្កាត់ Kaoh Rung, Mittakpheap។

ការ​ផ្តល់​ជូន​រួម​មាន Mountain View និង Sea/Ocean View។

Telephone number:
View Phone
Key features
ការ​ផ្តល់​ជូន
  • Mountain View
  • Sea/Ocean View
Contact information
Similar properties សម្រាប់លក់
ការចុះបញ្ជីនេះត្រូវបានផ្តល់ដោយ Koh Rong Property The information contained in this listing forms a property advertisement of which dotproperty-kh.com has no control over content contained within. Furthermore, dotproperty-kh.com cannot guarantee the accuracy of listing information, linked content or associated resources provided by agencies or developers for the purpose of advertising.
View Phone