ដី សម្រាប់លក់

Kandal
Sale: $ 750,000
Full description

អត្តសញ្ញាណអចលនទ្រព្យ: i17474

ដី សម្រាប់លក់ របស់ Kandal

ដីសម្រាប់លក់ ហើយ​​ស្ថិត​នៅ​សង្កាត់ Kandal។

Telephone number:
View Phone
Key features
ការរាប់ការបង់ប្រាក់កម្ចី
ដី សម្រាប់លក់ របស់ Kandal location map
Contact information
Similar properties សម្រាប់លក់
ការចុះបញ្ជីនេះត្រូវបានផ្តល់ដោយ iNESTPLUS The information contained in this listing forms a property advertisement of which dotproperty-kh.com has no control over content contained within. Furthermore, dotproperty-kh.com cannot guarantee the accuracy of listing information, linked content or associated resources provided by agencies or developers for the purpose of advertising.
View Phone