ដី សម្រាប់លក់

រាជធានី​ភ្នំពេញ, Dangkao, Kakab
Sale: $ 1,754,000
Full description

អត្តសញ្ញាណអចលនទ្រព្យ: c000292

ដី សម្រាប់លក់ របស់ Kakab, រាជធានី​ភ្នំពេញ

ដីសម្រាប់លក់ ហើយ​​ស្ថិត​នៅ​សង្កាត់ Kakab, Dangkao។

Telephone number:
View Phone
ការរាប់ការបង់ប្រាក់កម្ចី
Details on chak tomouk

Listing provided by chak tomouk, រាជធានី​ភ្នំពេញ. chak tomouk has 8 other listings.

To view this property or request more detail contact the Agent by Calling or Emailing.

View agents profile page
Contact information
Similar properties សម្រាប់លក់
Other searches in Kakab
ការចុះបញ្ជីនេះត្រូវបានផ្តល់ដោយ chak tomouk The information contained in this listing forms a property advertisement of which dotproperty-kh.com has no control over content contained within. Furthermore, dotproperty-kh.com cannot guarantee the accuracy of listing information, linked content or associated resources provided by agencies or developers for the purpose of advertising.
View Phone